Co nas wyróżnia?
 • PASJA
 • ZAANGAŻOWANIE
 • SKUTECZNOŚĆ
Bezpieczeństwo prawne Twojej firmy jest naszym nadrzędnym celem.
Niesamowita oferta
 • Udzielanie porad prawnych
 • Sporządzanie pozwów
 • Reprezentacja przez sądami
 • Wydawanie opinii prawnych
"Ius est ars boni et aequi." Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. Celsus
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.
Doradztwo prawne dostosowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń i sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
 • badanie zgodności dokumentacji, w tym umów handlowych z prawem konkurencji (analiza umów ramowych, dystrybucyjnych, umów współpracy, a także dokumentów wewnętrznych pod kątem zarzutów narzucania uciążliwych warunków umów, porozumień, karteli cenowych i innych deliktów antymonopolowych),
 • reprezentację Klientów w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji,
 • sporządzanie i kierowanie zawiadomień do Prezesa UOKiK o istnieniu przesłanek do wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • reprezentację Klientów w postępowaniach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji.

« powrót