Co nas wyróżnia?
 • PASJA
 • ZAANGAŻOWANIE
 • SKUTECZNOŚĆ
Bezpieczeństwo prawne Twojej firmy jest naszym nadrzędnym celem.
Niesamowita oferta
 • Udzielanie porad prawnych
 • Sporządzanie pozwów
 • Reprezentacja przez sądami
 • Wydawanie opinii prawnych
"Ius est ars boni et aequi." Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. Celsus
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.
Doradztwo prawne dostosowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń i sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Prawo administracyjne

Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • bieżącą obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie i opiniowanie uchwał, decyzji administracyjnych, zarządzeń i innych aktów wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji publicznej, wniosków, zażaleń i innych pism w postępowaniach administracyjnych,
 • zaskarżanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • udzielanie porad prawnych i wyjaśnień z zakresu materialnego prawa administracyjnego (prawo budowlane, gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo rolne, prawo ochrony środowiska, gospodarka komunalna, pomoc społeczna i inne),
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

« powrót