Co nas wyróżnia?
 • PASJA
 • ZAANGAŻOWANIE
 • SKUTECZNOŚĆ
Bezpieczeństwo prawne Twojej firmy jest naszym nadrzędnym celem.
Niesamowita oferta
 • Udzielanie porad prawnych
 • Sporządzanie pozwów
 • Reprezentacja przez sądami
 • Wydawanie opinii prawnych
"Ius est ars boni et aequi." Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. Celsus
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.
Doradztwo prawne dostosowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń i sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Prawo zamówień publicznych

 Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania dokumentacji przetargowej,
 • sporządzania środków odwoławczych,
 • pomocy w rozwiązywaniu sporów z zamawiającym i wykonawcami realizującymi zamówienie,
 • reprezentowania w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, sądami powszechnymi i innymi organami związanymi z procesem udzielenia zamówienia publicznego.

« powrót