Co nas wyróżnia?
 • PASJA
 • ZAANGAŻOWANIE
 • SKUTECZNOŚĆ
Bezpieczeństwo prawne Twojej firmy jest naszym nadrzędnym celem.
Niesamowita oferta
 • Udzielanie porad prawnych
 • Sporządzanie pozwów
 • Reprezentacja przez sądami
 • Wydawanie opinii prawnych
"Ius est ars boni et aequi." Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. Celsus
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.
Doradztwo prawne dostosowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń i sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania umów o pracę, kontraktów menedżerskich, wypowiedzeń i porozumień zmieniających umowy o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • sporządzania i opiniowania regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych  wymaganych przepisami prawa pracy,
 • doradztwa w zakresie zwolnień grupowych i wykonywania przez pracodawcę obowiązku informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji,
 • doradztwa i prowadzenia spraw o ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy albo o odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, z powodu dyskryminacji i mobbingu,
 • doradztwa i prowadzenia spraw o zapłatę: wynagrodzeń za pracę, odpraw pieniężnych, wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych od pracy,
 • doradztwa i prowadzenia spraw o emerytury, renty i inne świadczenia z ZUS i KRUS.

« powrót