Co nas wyróżnia?
 • PASJA
 • ZAANGAŻOWANIE
 • SKUTECZNOŚĆ
Bezpieczeństwo prawne Twojej firmy jest naszym nadrzędnym celem.
Niesamowita oferta
 • Udzielanie porad prawnych
 • Sporządzanie pozwów
 • Reprezentacja przez sądami
 • Wydawanie opinii prawnych
"Ius est ars boni et aequi." Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. Celsus
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Znać ustawy, to nie znaczy trzymać się ich słów, lecz rozumieć ich sens i znaczenie.
Doradztwo prawne dostosowane do Twoich potrzeb. Zadzwoń i sprawdź, jak możemy Ci pomóc

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, które obejmują w szczególności prowadzenie spraw o:

 • odszkodowania z tytułu szkód na osobie i szkód majątkowych,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności,
 • wydanie rzeczy, przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń,
 • naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, w tym dochodzenie roszczeń wynikających z umów:
  • - sprzedaży i dostawy,
  • - najmu i dzierżawy,
  • - zlecenia oraz o świadczenie usług,
  • - o dzieło oraz o roboty budowlane,
  • - poręczenia,
  • - przewozu i spedycji,
  • - licencyjnych,
  • - darowizny i dożywocia,
  • - pożyczki i innych,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza,
 • dział spadku,
 • zachowek.

« powrót